Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1292. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove – Fundacije Tomaž Humar za Pakistan, stran 3400.

Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 - uradno prečiščeno besedilo in 91/05 - popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi Ustanove - Fundacije Tomaž Humar za Pakistan, s sedežem v Zagorici nad Kamnikom 19, Stahovica, naslednjo
O D L O Č B O
1. S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove - Fundacije Tomaž Humar za Pakistan, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa št. SV 564/06 z dne 25. 8. 2006 in spremembo št. SV 104/07 z dne 13. 2. 2007, s katerim je ustanovitelj Tomaž Humar, Zagorica nad Kamnikom 19, Stahovica, ustanovil ustanovo z imenom: Ustanova - Fundacija Tomaž Humar za Pakistan, s sedežem v Zagorici nad Kamnikom 19, Stahovica.
2. Namen ustanove je zbiranje sredstev za zagotovitev zdravstvene oskrbe prebivalcev v dolini pod Nanga Parbatom v okolici Tereshinga in za izgradnjo tamkajšnje bolnice ter za izvrševanje humanitarne dejavnosti, predvsem v smeri nudenja materialne in druge pomoči ogroženim ter drugim pomoči potrebnim na območju celotnega Pakistana.
3. Ustanovitveno premoženje znaša 41,73 eurov.
4. Oseba, pooblaščena za zastopanje, je Tomaž Humar.
Št. 5006-2/2007-3
Ljubljana, dne 13. marca 2007
EVA 2007-2711-0039
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost