Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1288. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih zahteve za oprostitev plačila socialno varstvene storitve, stran 3362.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 114/06 - ZUTPG) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o obrazcih zahteve za oprostitev plačila socialno varstvene storitve
1. člen
V Pravilniku o obrazcih zahteve za oprostitev plačila socialno varstvene storitve (Uradni list RS, št. 55/05) se obrazci zahteve za oprostitev plačila storitev IV/NO in PD, ki so sestavni del pravilnika, nadomestijo z novimi obrazci zahteve za oprostitev plačila storitve IV/NO in PD, ki so sestavni del tega pravilnika.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se črta stavek »V primeru, da upravičenec v posamezno polje podatka ne vpiše, mora polje oziroma okence prečrtati.«.
V tretjem odstavku se črta stavek »V primeru, da zavezanec v posamezno polje podatka ne vpiše, mora polje oziroma okence prečrtati.«.
3. člen
V drugem odstavku 3. člena se črta stavek »V primeru, da upravičenec v posamezno polje podatka ne vpiše, mora polje oziroma okence prečrtati.«.
V tretjem odstavku se črta stavek »V primeru, da zavezanec v posamezno polje podatka ne vpiše, mora polje oziroma okence prečrtati.«.
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(1) Zahteva za oprostitev plačila socialno varstvene storitve iz 1. člena tega pravilnika vsebuje naslednja dokazila, ki se nanašajo na upravičenca, zavezanca in zakonca ali zunajzakonskega partnerja upravičenca in zavezanca:
- dogovor o izvajanju storitve ali drug dokument, iz katerega je razvidna vrednost storitve,
- o neto dohodkih in prejemkih v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej ali v drugih obdobjih za upravičenca in zavezanca ter zakonca ali zunajzakonskega partnerja upravičenca in zavezanca,
- o katastrskem dohodku,
- o obdavčljivem premoženju upravičenca in zavezanca ter zakonca ali zunajzakonskega partnerja upravičenca in zavezanca,
- izpisek iz zemljiške knjige, ki izkazuje zadnje stanje vpisa,
- o preživninski obveznosti in o izplačani preživnini v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej,
- izjava o šolanju za otroke, starejše od 15 let (kje se šolajo),
- druga dokazila (npr. pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o razdelitvi in izročitvi premoženja, dogovori o preživljanju na drug način,…).
(2) Organ, ki vodi postopek, po uradni dolžnosti pridobiva potrebne podatke in dokazila iz uradnih evidenc in druge podatke, za katere ima podlago v zakonu, ki ureja socialno varstvo.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-4/2005
Ljubljana, dne 6. marca 2007
EVA 2006-2611-0069
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost