Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

1153. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Murska Sobota, stran 2846.

Na podlagi 2. in 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-F (Uradni list RS, št. 129/06) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02, 72/06 in 137/06) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 4. seji dne 6. marca 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Murska Sobota
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Murska Sobota (Uradni list RS, št. 61/96 in 32/97) se besedilo 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje devet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Murska Sobota.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, kot ga določajo zakon, odlok o ustanovitvi zavoda in pravila šole.
Kandidate predlagajo učiteljski zbor, reprezentativni sindikati šole in zbor delavcev.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev.«.
2. člen
Določba 1. člena tega odloka se začne uporabljati z iztekom mandata sveta šole. Do izteka mandata svet šole deluje v obstoječi sestavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-0007/2007
Murska Sobota, dne 6. marca 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti