Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

948. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje, stran 2503.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., in 58/03 - ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV RTP Grosuplje-RTP Trebnje
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV RTP Grosuplje-TRP Trebnje, ki ga je pod številko projekta 13901-LN avgusta 2006 izdelal Savaprojekt, d. d., Krško (v nadaljnjem besedilu: predlog državnega lokacijskega načrta);
2. povzetka za javnost;
3. Poročila o vplivih na okolje za 2 x 110 kV RTP Grosuplje-TRP Trebnje, ki ga je pod številko projekta PVO - 05/05 januarja 2006 izdelal Erhantis, Maja Divjak Malavašič, s. p., ter
4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve predloga državnega lokacijskega načrta.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 9. marca 2007 do 9. aprila 2007 javno razgrnjeno:
- na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
- v Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, v KS Grosuplje, Kolodvorska cesta 5, Grosuplje, v KS Mlačevo, Gasilski dom, Veliko Mlačevo 6 a, Grosuplje, KS Žalna, Žalna 37, Grosuplje, v KS Spodnja Slivnica, Spodnja Slivnica 16, Grosuplje;
- v Občini Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica, na sedežu KS Višnja Gora, Mestni trg 21, Višnja Gora, na sedežu KS Dob, Dob 2, Šentvid pri Stični, in na sedežu KS Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 65, Šentvid pri Stični;
- v Občini Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, in v krajevnih skupnostih Veliki gaber, Velika Loka, Šentlovrenc, Račje selo, Trebnje in Dolenja Nemška vas.
Javna obravnava bo potekala:
- v KS Žalna, Žalna 37, Grosuplje, v sredo, 21. marca 2007, ob 17. uri;
- v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, v torek, 20. marca 2007, ob 16. uri;
- v Kulturnem domu v Ivančni Gorici, v torek, 20. marca 2007, ob 18.30.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko do 9. aprila 2007 dajo pisno na krajih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ustno na sami javni obravnavi ali se pošljejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se pri »Zadeva« navedejo ključne besede »DLN za DV Grosuplje Trebnje«.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec predloga državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika priprave predloga državnega lokacijskega načrta.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor ter na krajevno običajen način na Radiu Zeleni val in v Dolenjskem listu.
Št. 352-24-06/00-LB
Ljubljana, dne 19. februarja 2007
EVA 2007-2511-0066
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost