Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

946. Uredba o podpori za pridelavo semenskega krompirja in krompirja v stometrskem izolacijskem pasu, stran 2503.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 6. členom in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podpori za pridelavo semenskega krompirja in krompirja v stometrskem izolacijskem pasu
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa podporo za pridelavo semenskega krompirja in krompirja v obveznem stometrskem izolacijskem pasu (v nadaljnjem besedilu: semenski krompir) v povezavi z 22. členom (priloga IV. Kmetijstvo) Pristopne pogodbe in 88. členom Pogodbe ES.
2. člen
(višina podpore)
(1) V koledarskih letih 2007, 2008 in 2009 se dodeli podpora za pridelavo semenskega krompirja glede na površino (ha), in sicer v naslednjih vrednostih:
- za semenski nasad: 420 eurov/ha,
- za nasad v stometrskem izolacijskem pasu: 170 eurov/ha.
(2) Sredstva podpore za pridelavo semenskega krompirja se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 5536 - Neposredna plačila v kmetijstvu - EKO 0.
3. člen
(upravičenci do podpore)
Upravičenci do podpore za pridelavo semenskega krompirja so tisti, ki pridelujejo semenski krompir za lastne potrebe ali za trženje.
4. člen
(pogoji za pridobitev podpore)
Upravičenci do podpore za pridelavo semenskega krompirja iz prejšnjega člena lahko pridobijo to podporo, če je semenski krompir pridelan in uradno pregledan v skladu s pravilnikom, ki ureja potrjevanje in promet s semenskim krompirjem.
5. člen
(način uveljavljanja podpore)
(1) Upravičenci do podpore za pridelavo semenskega krompirja uveljavljajo to podporo z zbirno vlogo na obrazcih iz priloge predpisa o izvedbi ukrepov kmetijske politike, vloženo na predpisani način pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena.
(2) Podporo za pridelavo semenskega krompirja pridobijo tisti upravičenci, ki pri agenciji vložijo zbirno vlogo iz prejšnjega odstavka te uredbe. Agencija sama pridobi kopijo zapisnika o pregledu semenskega krompirja na polju med vegetacijo za leta 2007, 2008 in 2009, ki ga je izdal organ za potrjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega krompirja.
6. člen
(začeti postopki)
Postopki za dodelitev podpore za pridelavo semenskega krompirja, začeti po določbah Uredbe o podpori za pridelavo semena kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 113/05), se dokončajo po določbah Uredbe o podpori za pridelavo semena kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 113/05).
7. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-7/2007/7
Ljubljana, dne 1. marca 2007
EVA 2007-2311-0073
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost