Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

937. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2006–2010, stran 2450.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 - UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 3. seji dne 19. 2. 2007 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2006-2010
1. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank v Občini Zagorje ob Savi, znaša v mandatnem obdobju 2006-2010 0,3% primerne porabe (PPi) oziroma sredstev, ki jih ima Občina Zagorje ob Savi opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin, in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno proračunsko leto.
Političnim strankam, ki izpolnjujejo pogoj za pridobivanje sredstev iz proračuna lokalne skupnosti iz tretjega odstavka 26. člena zakona o političnih strankah, se sredstva iz prvega odstavka tega člena dodelijo sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile na volitvah.
2. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihove transakcijske račune.
3. člen
Obseg dodeljenih sredstev posameznim političnim strankam se vsako leto določi s posebnim sklepom, ki ga sprejme župan in se posreduje posameznim političnim strankam v vednost.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-12/2007
Zagorje ob Savi, dne 19. februarja 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost