Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

936. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. z enim družbenikom, stran 2449.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 - uradno prečiščeno besedilo) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03 - prečiščeno besedilo, in Uradni list RS, št. 62/04) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na redni seji dne 15. 2. 2007 po skrajšanem postopku sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. z enim družbenikom
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. z enim družbenikom (Uradni vestnik Zasavja, št. 9/94, 20/94, 10/98, in Uradni list RS, št. 39/06) - v nadaljevanju Odlok, se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Firma družbe
Družba bo poslovala z naslednjo firmo:
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE d.o.o..«
2. člen
Spremeni se 4. člen Odloka tako, da se glasi:
»4. člen
Skrajšana firma družbe
Družba bo uporabljala naslednjo skrajšano firmo:
KOMUNALA ZAGORJE d.o.o..«
3. člen
Spremeni se 6. člen Odloka tako, da se glasi:
»6. člen
Žig družbe
Družba ima žig okrogle oblike z naslednjo vsebino:
V sredini žiga je logotip družbe, ki izraža izvajanje gospodarskih javnih služb v zagorski dolini, okoli logotipa pa firma družbe.«
4. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 461-5/93
Zagorje ob Savi, dne 19. februarja 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost