Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

935. Odlok o podelitvi javnega pooblastila v Občini Šalovci, stran 2449.

Na podlagi 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) in 7. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 4. redni seji dne 26. januarja 2007 sprejel
O D L O K
o podelitvi javnega pooblastila v Občini Šalovci
1. člen
Zaradi učinkovitejšega in smotrnejšega opravljanja posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine lahko župan Občine Šalovci podeli pravni osebi ali posamezniku javno pooblastilo.
Javno pooblastilo se podeli za vodenje vseh upravnih zadev na prvi stopnji.
2. člen
Javno pooblastilo se podeli na podlagi razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu oziroma na krajevno običajen način, ki velja v Občini Šalovci.
3. člen
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev imeti univerzitetno izobrazbo in izpolnjevati pogoje v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
4. člen
Izbrani nosilec javnega pooblastila bo opravljal dodeljene naloge nepoklicno in po potrebi občine, o čemer odloča župan.
Pri izvajanju javnega pooblastila ima nosilec pravice in dolžnosti občinske uprave.
Javno pooblastilo velja do preklica.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-1/2007
Šalovci, dne 26. januarja 2007
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

AAA Zlata odličnost