Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ribnica, stran 2442.

Na podlagi 42., 44. in 45. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), druge alinee prvega odstavka 210. člena Zakona ograditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 2. redni seji dne 22. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ribnica
1. člen
V četrtem odstavku 5. člena Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 29/00, 61/02) se zamenja besedna zveza »med koristno površino objekta iz projektne dokumentacije (PGD, PZI po JUS U C2.100)« z novo besedno zvezo, ki se glasi: »med neto tlorisno površino objekta iz projektne dokumentacije (PGD, PZI po SIST ISO 9836)«.
V 5. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Za objekte, ki jih SIST ISO 9836 ne opredeljuje kot npr. parkirišča, odprte rekreacijske površine in druge objekte, se zmogljivost javne infrastrukture v izračunu dela stroškov komunalnega opremljanja obračuna po m2 tlorisne površine objekta iz projektne dokumentacije.«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se vrednost »4.557 SIT/m2« zamenja z besedno zvezo, ki se glasi: »27,39 EUR (na dan 31. 12. 2006)«.
3. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 8. člena, kjer se zadnji korekcijski faktor spremeni tako, da se glasi: »K = 0,8 za poslovne in proizvodne objekte,«.
Za njim se doda naslednje besedilo:
»K = 0,6 za zaprte rekreacijske in športne površine,
K = 0,4 za parkirišča, bazene in odprte rekreacijske površine«.
4. člen
V drugem odstavku 11. člena se zamenja besedna zveza »izračun koristne površine po JUS U C2.100)« ter spremeni tako, da se glasi: »izračun neto tlorisne površine objekta po SIST ISO 9836.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listi RS.
Št. 007-1/2006
Ribnica, dne 22. februarja 2007
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost