Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

927. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za poslovno trgovski center »Noršinska« v Murski Soboti ter okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila, stran 2435.

Na podlagi 12., 31. in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, pop. 8/03), v povezavi s 43. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo), ter 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03 - odl. US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je po pooblastilu župana Mestne občine Murska Sobota podžupan sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za poslovno trgovski center »Noršinska« v Murski Soboti ter okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila
I.
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta za poslovno trgovski center »Noršinska« v Murski Soboti, ki ga je v juliju 2006 izdelal ZEU-DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE IN INŽENIRING d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana 5, pod številko LN-2/06, Okoljsko poročilo za občinski lokacijski načrt za poslovno trgovski center »Noršinska« v Murski Soboti, ki ga je izdelal E-NET OKOLJE d.o.o., Kajuhova ulica 17, 1000 Ljubljana pod številko 101406-mz, v oktobru 2006, dopolnjeno v novembru 2006, ter Poročilo o revizijskem pregledu okoljskega poročila, ki ga je izdelal Ekosystem, zavod, Špelina 1, 2000 Maribor, pod številko 0078-11-06-OP-REV dne 20. novembra 2006 ter izjava revizorja o skladnosti dopolnitve okoljskega poročila po reviziji.
II.
Predlog, okoljsko poročilo in revizija okoljskega poročila se bodo razgrnili v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 20. 3. 2007 do 18. 4. 2007. Ogled razgrnjenega predloga, okoljskega poročila in revizije poročila bo možen v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 4. 4. 2007 ob 17. uri, kjer se bodo lahko podale ustne pripombe. Predlog bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
III.
V času javne razgrnitve lahko k predlogu lokacijskega načrta, k okoljskemu poročilu in reviziji okoljskega poročila, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti. Le-te se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma naslovijo na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.
Št. 3505-0004/2006
Murska Sobota, dne 22. februarja 2007
Podžupan
Mestne občine Murska Sobota
Dezider Šooš l.r.
(po pooblastilu)

AAA Zlata odličnost