Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

925. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Moravske Toplice, stran 2434.

Na podlagi 3., 7. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-UPB1) (Uradni list RS, št. 39/06), 17. člena Zakona o prekrških - uradno prečiščeno besedilo (ZP1 - UPB3, Uradni list RS, št. 70/06), 3., 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96 in 52/97) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. redni seji dne 26. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Moravske Toplice
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 74/99) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Obvezno lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo v občini izvaja Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 32B, razen v naseljih Bogojina, Martjanci, Moravske Toplice, Sebeborci, Suhi Vrh in Tešanovci, ki so del vodovodnega sistema Murska Sobota in v teh naseljih to gospodarsko javno službo izvaja Javno podjetje Vodovod Murska Sobota, Kopališka ul. 2, Murska Sobota.«
2. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna, z globo 200,00 EUR pa fizična oseba:«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-01/07-1
Moravske Toplice, dne 26. februarja 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost