Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

913. Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2007, stran 2415.

Na osnovi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 - UPB), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), in Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 3. seji dne 15. februarja 2007 sprejel
S K L E P
o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2007
1. Cena dnevnega programa v Vrtcu Križevci znaša mesečno po otroku od 1. 3. 2007 dalje:
- v prvi starostni skupini od 1 do 3 let: 355,29 EUR (85.142,10 SIT),
- v drugi starostni skupini od 3 do 6 let: 305,41 EUR (73.187,60 SIT).
2. Mesečno znašajo stroški živil znotraj cene 25,94 EUR (6.215,90 SIT).
3. Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se zniža cena za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je osnova za plačilo staršev in razliko v ceni, ki jo krije Občina Križevci.
4. V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 15 delovnih dni) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in na osnovi vloge se staršem zaračuna 50% z odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka (zmanjšano za stroške neporabljenih živil).
5. V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu starši plačajo samo za dneve, ko je otrok prisoten v vrtcu. Za dneve v teh mesecih, ko je otrok odsoten, pa ne plačajo nič (določilo pod 4. in 5. točko velja samo za starše s stalnim bivališčem v Občini Križevci).
6. Občina Križevci bo v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
7. Občina pooblašča vrtec, da sprejema vloge, pripravi izračun in predloge odločb o višini plačila staršev za otroke, ki so vključeni v Vrtec Križevci. Odločbe o višini plačila staršev izda občinska uprava.
8. Za otroke, ki so zaradi zapolnjenosti Vrtca Križevci bili odklonjeni, vendar so na čakalni listi (potrdilo Vrtca Križevci), in zaradi tega obiskujejo vrtce v drugih občinah, velja za obračun plačila staršev za programe v vrtcih ekonomska cena, kot velja v Vrtcu Križevci. Za razliko vrtec izstavi račun Občini Križevci.
9. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od 1. 3. 2007 dalje.
Št. 032-01/07-3
Križevci, dne 16. februarja 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost