Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

898. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova fundacija Upanje v stiski«, stran 2392.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 - uradno prečiščeno besedilo in 91/05 - popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova fundacija Upanje v stiski«, s sedežem na naslovu Ljubljana, Poljanska cesta 2, naslednjo
O D L O Č B O
S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova fundacija Upanje v stiski«, sestavljen v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 2216/06 z dne 14. 11. 2006, s katerim so ustanovitelji:
ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE, Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana,
ABANKA VIPAVA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
ARVAJ KRANJ d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve, Britof 25, 4000 Kranj,
AVTOHIŠA VRTAČ, d.o.o. Kranj, Delavska cesta 4, 4000 Kranj,
BIRING SKUPINA, družba za upravljanje, d.o.o., Motnica 9, 1236 Trzin,
IPL d.o.o., gradbeništvo in inženiring, Špruha 12, 1236 Trzin,
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 24 A, 4000 Kranj,
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana,
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
SAVA družba za upravljanje in financiranje, d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj,
ZALOŽBA ROKUS podjetje za založništvo in tiskarstvo d.o.o., Stegne 9 B, 1000 Ljubljana
in
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana,
ustanovili ustanovo z imenom: »Ustanova fundacija Upanje v stiski«
skrajšana oblika imena: »Upanje v stiski«
s sedežem: Ljubljana, Poljanska cesta 2.
Namen ustanove je trajnega značaja in je dobrodelen.
Namen ustanove je pomagati osebam, ki so pomoči resnično potrebne in sicer v smislu zagotavljanja osnovnega preživetja in možnosti za človeka vredno in dostojno življenje. Pomoč je namenjena:
- tistim družinam in posameznikom, katerih stiska je posledica nenadnih in nepredvidljivih dogodkov: nesreč, požarov, smrti, invalidnosti, nepokretnosti in podobno, s posebno pozornostjo do družin, kjer je ogrožen normalen razvoj in vzgoja otrok,
- osebam, ki nujno potrebujejo sredstva za preživetje in vključitev v normalno družbeno življenje, po uspešno začetem procesu osebne rehabilitacije in sicer: ozdravljenim odvisnikom od drog in alkohola, posameznikom po prestani zaporni kazni, duševnim bolnikom po odpustu iz bolnišnice.
Ustanovitveno premoženje znaša 1.200.000,00 SIT.
Člani prve uprave so: Jože Kern univ. dipl. teol., mag. Magdalena Škerl in msgr. Peter Zakrajšek duhovnik.
Oseba, pooblaščena za zastopanje ustanove je predsednik prve uprave Jože Kern, univ. dipl. teol.
Št. 01704-58/2006-06
Ljubljana, dne 12. januarja 2007
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost