Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

895. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja, stran 2386.

Na podlagi 10. člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02 - ZGO-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja, ki ga je pod številko projekta 1280/07 februarja 2007 izdelal PA - Prostor, d. o. o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
II.
Osnutek lokacijskega načrta bo od 9. marca 2007 do 23. marca 2007 javno razgrnjen:
- na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
- v Občini Piran, Tartinijev trg 2, Piran, in
- v Kmečkem turizmu Mahnič, Dragonja 111, Dragonja.
Javna obravnava bo 15. marca 2007 z začetkom ob 16.00 v prostorih Kmečkega turizma Mahnič, Dragonja 111, Dragonja.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu osnutku lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko do 23. marca 2007 dajo pisno ali ustno na javni obravnavi, na krajih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se pošljejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se pri »Zadeva« navedeta ključni besedi »obvozna cesta Dragonja«.
O utemeljenosti pripomb, danih med javno razgrnitvijo, odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za prostor.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor ter na krajevno običajen način v časopisu Primorske novice.
Št. 35008-21/2006/IAO
Ljubljana, dne 28. februarja 2007
EVA 2007-2511-0071
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost