Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

889. Pravilnik o minimalni kakovosti »surovega masla I vrste« in o izvajanju Uredb Sveta (ES) in Uredb Komisije (ES) o določitvi standardov za mazave maščobe, stran 2359.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) in 8. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 - ZdZPZ) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o minimalni kakovosti »surovega masla I vrste« in o izvajanju Uredb Sveta (ES) in Uredb Komisije (ES) o določitvi standardov za mazave maščobe
1. člen
Ta pravilnik določa minimalno kakovost »surovega masla I vrste« za izvajanje:
- Uredbe Sveta (ES) št. 2991/94 z dne 5. decembra 1994 o določitvi standardov za mazave maščobe (UL L št. 316 z dne 9. 12. 1994, str. 2, z vsemi spremembami) in
- Uredbe Komisije (ES) št. 577/97 z dne 1. aprila 1997 o nekaterih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2991/94 o določitvi standardov za mazave maščobe in Uredbe Sveta (EGS) št. 1898/97 o zaščiti poimenovanj, uporabljenih pri trženju mleka in mlečnih izdelkov (UL L št. 87 z dne 2. 4. 1997, str. 3, z vsemi spremembami).
2. člen
Kot »surovo maslo I vrste« se označi izdelek, ki izpolnjuje naslednje minimalne pogoje kakovosti:
- je izdelan iz pasterizirane smetane ali pasterizirane fermentirane smetane;
- ima značilen vonj, okus in barvo;
- se lahko maže in je homogene konsistence brez vidnih vodnih kapljic;
- vsebuje najmanj 82% mlečne maščobe;
- vsebuje največ 16% vode.
3. člen
Nadzor nad izpolnjevanjem minimalnih pogojev kakovosti iz tega pravilnika izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o mazavih maščobah (Uradni list RS, št. 71/00 in 78/03).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 077-296/2006
Ljubljana, dne 9. januarja 2007
EVA 2006-2311-0021
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost