Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007

Kazalo

832. Sklep o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2007, stran 2117.

Na podlagi 30. člena Pravilnika o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Uradni list RS, št. 69/05 in 106/05) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke izdajata
S K L E P
o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2007
1. člen
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) in Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za usklajeno in pregledno delovanje obeh institucij in zavezancev za oblikovanje cen zdravil na debelo s tem sklepom določata rokovnik aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2007.
I. ROKOVNIK AKTIVNOSTI ZA PRVI SEZNAM MEDSEBOJNO ZAMENLJIVIH ZDRAVIL Z NAJVIŠJO PRIZNANO VREDNOSTJO V LETU 2007
2. člen
Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga sprejme Agencija, začne veljati 23. februarja 2007.
3. člen
Za zdravila, navedena v sklepu iz prejšnjega člena zavezanci v skladu s Pravilnikom o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Uradni list RS, št. 69/05 in 106/05) (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), na način, določen v 42. členu pravilnika, napovedo spremembo cen teh zdravil na debelo, z začetkom veljavnosti na dan 26. junija 2007.
4. člen
Zavezanci pri Agenciji vložijo prvo napoved cen zdravil v obdobju od 23. februarja 2007 do vključno 5. marca 2007.
5. člen
Zavod 26. februarja 2007 pošlje zavezancem vprašalnik o prisotnosti zdravil iz seznama iz 2. člena tega sklepa na trgu.
6. člen
Na podlagi pravočasno vloženih napovedi, sestavljenih na način, določen v 42. členu pravilnika, Agencija sestavi seznam napovedanih cen zdravil in ga pošlje Zavodu najpozneje do 12. marca 2007.
7. člen
Zavod zbira odgovore na vprašalnik iz 5. člena tega sklepa do 5. marca 2007.
8. člen
Na podlagi seznama iz 6. člena tega sklepa in informacij, dobljenih z vprašalnikom iz prejšnjega člena, Zavod oblikuje predhodni seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo. Zavod Agencijo in zavezance seznani z najvišjimi priznanimi vrednostmi zdravil, kot jih je določila njegova Komisija za razvrščanje zdravil na liste, do 26. marca 2007.
9. člen
Zavezanci pri Agenciji vložijo drugo napoved cen zdravil v obdobju od 26. marca 2007 do vključno 10. aprila 2007.
10. člen
Na podlagi pravočasno vloženih napovedi, sestavljenih na način, določen v 42. členu pravilnika, Agencija sestavi seznam napovedanih cen zdravil na debelo in ga pošlje Zavodu najpozneje do 16. aprila 2007.
11. člen
Na podlagi seznama iz prejšnjega člena Zavod oblikuje predlog seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, ki vključuje najvišje priznane vrednosti, sprejete na njegovi Komisiji za razvrščanje zdravil na liste.
12. člen
Predlog seznama iz prejšnjega člena obravnava Upravni odbor Zavoda.
13. člen
Najpozneje sedem dni po sprejetju na Upravnem odboru Zavoda, Zavod posreduje seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v soglasje ministru, pristojnemu za zdravje.
14. člen
Po pridobljenem soglasju ministra, pristojnega za zdravje Zavod posreduje seznam iz prejšnjega člena v objavo v Uradni list Republike Slovenije. Zadnji rok za uveljavitev seznama je 26. junij 2007.
II. ROKOVNIK AKTIVNOSTI ZA DRUGI SEZNAM MEDSEBOJNO ZAMENLJIVIH ZDRAVIL Z NAJVIŠJO PRIZNANO VREDNOSTJO V LETU 2007
15. člen
Rokovnik aktivnosti za drugi seznam bo objavljen do 29. junija 2007.
16. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. B-MS/07-12
Ljubljana, dne 24. januarja 2007
EVA 2007-2711-0013
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Generalni direktor
Borut Miklavčič l.r.
Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
v.d. direktorice
dr. Martina Cvelbar l.r.

AAA Zlata odličnost