Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2007 z dne 26. 2. 2007

Kazalo

806. Sklep o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa, stran 2079.

Na podlagi 6. in 7. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) v povezavi z 234. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) in 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa
I. SPLOŠNO
1. člen
(Pomen uporabljenih pojmov)
(1) Tarife so za potrebe tega sklepa vse tarife, v skladu s katerimi izvajalci plačilnega prometa uporabnikom storitev plačilnega prometa zaračunavajo provizije in druga nadomestila iz naslova opravljanja storitev plačilnega prometa ter z njimi povezanih dodatnih in pomožnih storitev (v nadaljevanju: tarifa).
(2) Uporabnik storitev plačilnega prometa je za potrebe tega sklepa fizična oseba, pravna oseba, zasebnik ali oseba civilnega prava, ki stopi v stik z izvajalcem plačilnega prometa v zvezi z izvedbo storitev plačilnega prometa (v nadaljevanju: uporabnik).
2. člen
(Namen)
(1) Namen tega sklepa je zagotoviti enotnost pri informiranju uporabnikov o tarifah, ki jih izvajalci plačilnega prometa zaračunavajo pri opravljanju storitev plačilnega prometa.
(2) V ta namen Banka Slovenije določa minimalne zahteve za zagotovitev obveščenosti uporabnikov o višinah provizij in drugih nadomestil.
II. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV STORITEV PLAČILNEGA PROMETA
3. člen
(Objavljanje veljavnih tarif)
Izvajalci plačilnega prometa morajo v vsakem prostoru, v katerem nudijo storitve plačilnega prometa, ter na svojih spletnih straneh, če jih imajo, na vidnem in dostopnem mestu uporabnikom omogočiti vpogled v veljavne tarife.
4. člen
(Določnost vsebine)
(1) Tarifa mora biti oblikovana tako, da se lahko uporabnik na enostaven in hiter način celovito seznani z višino provizij in drugih nadomestil, ki jih izvajalec plačilnega prometa zaračunava za posamezno storitev.
(2) V primeru, da izvajalec plačilnega prometa določi skupno nadomestilo oziroma provizijo za paket storitev, pri čemer pa lahko uporabnik uporabi tudi zgolj posamezne storitve iz paketa, mora tarifa ločeno določati tudi nadomestila in provizije za posamezne storitve, ki so del paketa.
III. POROČANJE BANKI SLOVENIJE
5. člen
(Poročanje o višinah posameznih tarif)
(1) O tarifah za storitve plačilnega prometa poročajo izvajalci plačilnega prometa Banki Slovenije.
(2) Guverner Banke Slovenije izda navodilo, s katerim predpiše vsebino, način in roke poročanja iz prejšnjega odstavka.
(3) Na podlagi podatkov, pridobljenih s poročili v standardizirani obliki, Banka Slovenije na svojih spletnih straneh objavi provizije in nadomestila, ki jih zaračunavajo izvajalci plačilnega prometa za najpogosteje uporabljane storitve plačilnega prometa, na način, ki uporabnikom storitev plačilnega prometa omogoča enostavno primerjavo med različnimi izvajalci plačilnega prometa.
IV. KONČNI DOLOČBI
6. člen
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa (Uradni list RS, št. 78/06).
Ljubljana, dne 7. februarja 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost