Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

789. Pravilnik o uporabi kulturne dvorane na Breznici, stran 2004.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 4. seji dne 15. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi kulturne dvorane na Breznici
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način in pogoji, pod katerimi občina oziroma v njenem imenu upravljavec, oddaja v uporabo kulturno dvorano na naslovu Breznica 9, 4274 Žirovnica (v nadaljevanju: dvorana).
Predmet oddaje je dvorana z odrom in balkonom, predprostorom, čajno kuhinjo, garderobami in sanitarijami.
2. člen
V novembru upravljavec zbere rezervacije za termine uporabe dvorane za naslednje koledarsko leto. Rezervacije se zbirajo na način neposrednega poziva, ki ga upravljavec pošlje izvajalcem javnih kulturnih programov in javnih kulturnih projektov v občini, javnim zavodom in župniji. Poziv se objavi tudi na oglasni deski in spletni strani upravljavca in občine.
Z uporabniki iz tega člena se sklene letna pogodba.
Upravljavec je dolžan občino najkasneje do 15. decembra vsakega leta obvestiti, s katerimi uporabniki iz prvega odstavka tega člena namerava skleniti pogodbe.
Pred sklenitvijo pogodb je upravljavec dolžan od občine pridobiti podatke o številu ur uporabe dvorane, ki so za izvajalce javnega kulturnega programa na območju občine Žirovnica brezplačni. Enako velja tudi za izvajalce kulturnih projektov in javne zavode, katerih ustanoviteljica je občina.
Letno število ur uporabe dvorane za potrebe Župnije Breznica (v nadaljevanju župnija), kot lastnice objekta, se ravno tako določi pred pričetkom vsakega koledarskega leta. Uporaba dvorane za potrebe župnije je brezplačna.
3. člen
Prednost pri določanju letnih terminov uporabe dvorane imajo izvajalci javnih kulturnih programov.
Razpored uporabe dvorane se objavi na vidnem mestu v dvorani in spletni strani upravljavca.
4. člen
Preostali prosti termini se oddajo po vrstnem redu prijav. Rezervacija se izvede z naročilnico in z uporabnikom sklene pogodba.
5. člen
Uporabnik lahko odpove rezervirani termin najkasneje dva dni pred predvideno uporabo, v nasprotnem primeru se mu zaračuna najemnina za eno uro najema, v času kurilne sezone pa za dve uri. Enak postopek velja tudi pri zamenjavi rezerviranih terminov.
6. člen
Cena za vsako začeto uro uporabe dvorane znaša 10 EUR brez DDV in velja za posredne in druge uporabnike proračuna Občine Žirovnica.
Cena za ostale uporabnike znaša 20 EUR brez DDV.
7. člen
Na podlagi sklenjene pogodbe oziroma naročilnice se za plačilo najemnine izda račun, ki ga je uporabnik dolžan plačati v roku 30 dni od prejema.
8. člen
Sredstva, pridobljena z oddajanjem dvorane v uporabo, se porabijo za kritje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja dvorane.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0002/2006
Žirovnica, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost