Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče, stran 1998.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/06 – UPB1, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US), 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 1/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 15. februar 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 38/96, 123/00, 52/05) se v prvem odstavku 4. člena doda točka 13, ki se glasi:
»13. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema distribucijo toplotne energije za daljinsko ogrevanje.«
Spremeni se tretji odstavek istega člena, ki se glasi:
»Dejavnosti iz 1. do vključno s 8. točko prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti od 9. do 13. točke pa so izbirne lokalne javne službe.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-01-01/00-7
Zreče, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost