Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

776. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1987.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04) in 29. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03) je Občinski svet Občine Štore na svoji 3. redni seji dne 14. 2. 2007 sprejel naslednji
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Status javnega dobra lokalnega pomena se ukine zemljiščem parc. št. 82/2 – ekstenzivni sadovnjak v izmeri 928 m2 in 83/2 – njiva v izmeri 389 m2, vpisanih v vl. št. 715 k.o. Kompole ukine.
V zemljiški knjigi se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, matična št. 5880378.
2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.
Šifra: 46501-0012/2005-11
Štore, dne 15. februarja 2007
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost