Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

745. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem, stran 1957.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem
TARIFNA SKUPINA               cena v €/m3
1. Odjem plina do 250 m³ letno          0,6112
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m³ letno      0,3901
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m³ letno    0,3862
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m³ letno   0,3787.
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje, z dne 30. 1. 2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Višje cene veljajo od 1. 2. 2007 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi zvišanja nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 2. 2007.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98, 124/00, 91/02, 8/03, 58/03 in 67/03) se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina od 1. 1. 2007 zaračuna še omenjena taksa v višini 0,0238 €/m³ zemeljskega plina.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 16. februarja 2007
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost