Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

742. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše, stran 1953.

Na podlagi drugega odstavka 32. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in 118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-10/2005-3/ES-13, z dne 26. 1. 2007, družba Plinarna Maribor d.d., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše
1. člen
(1) S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Ruše, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Plinarna Maribor d.d..
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1788 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
 +------+-----------+-------------------------------------+----------+
 |   | Odjemna |       Fiksni del       |Variabilni|
 |   | skupina |                   |  del  |
 |   |      |                   |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DKi)|Zakupljena | Pavšal  | Cena |   Cena   |  Cena  |
 |   |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti | porabe |
 |   |(Sm3/leto) |      |(EUR/kW)|   ((EUR/   |(EUR/Sm3) |
 |   |      |      |    |(Sm3/dan))/leto)|     |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK1)|  0–200  |    0,00|    |        |  0,3924|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK2)| 201–500 |    0,00|    |        |  0,2952|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK3)| 501–1.500 |    0,00|    |        |  0,1726|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK4)|1.501–2.500|    0,00|    |        |  0,1726|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK5)|2.501–4.500|    0,00|    |        |  0,1726|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK6)| 4.501–  |      |    |        |     |
 |   | 10.000  |    0,00|  0,00|        |  0,1726|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK7)| 10.001– |      |    |        |     |
 |   | 30.000  |    0,00|  0,00|        |  0,1726|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK8)| 30.001– |      |    |        |     |
 |   | 70.000  |    0,00|  0,00|        |  0,1726|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK9)| 70.001– |      |    |        |     |
 |   | 100.000 |    0,00|  0,00|      0,00|  0,1726|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C   | 100.001– |      |    |        |     |
 |(DK10)| 200.000 |      |    |      0,00|  0,1625|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C   | 200.001– |      |    |        |     |
 |(DK11)| 600.000 |      |    |      0,00|  0,1625|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C   | 600.001– |      |    |        |     |
 |(DK12)| 1.000.000 |      |    |      0,00|  0,1625|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C   |1.000.001– |      |    |        |     |
 |(DK13)| 5.000.000 |      |    |      0,00|  0,1625|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C   |5.000.000– |      |    |        |     |
 |(DK14)|15.000.000 |      |    |      0,00|  0,0548|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C   |  Nad  |      |    |        |     |
 |(DK15)|15.000.000 |      |    |      0,00|  0,0548|
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,3979 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za storitev distribucije zemeljskega plina za geografsko območje Občine Ruše.
8. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2007.
Št. 351
Maribor, dne 18. januarja 2007
EVA 2007-2111-0041
Družba Plinarna Maribor d.d.
Direktor
Alan Perc l.r.

AAA Zlata odličnost