Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

710. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček, stran 1792.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 2. redni seji dne 7. 2. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
1. člen
V Vrtcu Sonček se določijo ekonomske cene v naslednji višini:
– Prva starostna skupina – jaslični oddelek (1–3 let) 409,54 EUR,
– Druga starostna skupina (3–6 let), celodnevni program 262,97 EUR,
– Druga starostna skupina (3–6 let), poldnevni program 210,38 EUR.
2. člen
Skupni stroški živil na otroka mesečno znašajo 3.565,00 SIT.
– Cena kosila mesečno 11,38 EUR,
– Cena malice mesečno 3,51 EUR,
– Dnevna odbitna postavka 0,71 EUR/dan.
Za dnevne odsotnosti, ne glede na vzrok odsotnosti, se staršem od plačila odšteje dnevna odbitna vrednost za živila, za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten, vendar le v primeru, če starši otroka odjavijo vsaj tri dni pred odsotnostjo, oziroma na dan, ko je zbolel.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sv. Jurij ob Ščavnici po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev.
Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.
4. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
5. člen
To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, za druge pa samo v pisnem soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
6. člen
Vrtcu Sonček se daje soglasje za uvedbo fleksibilnega normativa in s tem povečanje števila otrok za največ dva otroka v oddelku prvega starostnega obdobja »jaslični oddelek« in v oddelku drugega starostnega obdobja od sprejema sklepa dalje.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 602-00009/2007
Sveti Jurij, dne 7. februarja 2007
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti