Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

693. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine območni Obrtni zbornici Krško za leto 2007, stran 1754.

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 50. člena Statusa Območne obrtne zbornice Krško so poslanci skupščine Območne obrtne zbornice Krško na svoji 1. seji dne 12. 12. 2006 sprejeli naslednji
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine območni Obrtni zbornici Krško za leto 2007
1. točka
Članarino mesečno plačajo člani Območne obrtne zbornice Krško (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
2. točka
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 2,55% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,11 SIT), kar znaša 4.324,68 SIT mesečno, oziroma 18,05 evrov mesečno, preračunano v evre po menjalnem tečaju;
– fizične osebe, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 2,55% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,11 SIT), kar znaša 4.324,68 SIT mesečno, oziroma 18,05 evrov mesečno, preračunano v evre po menjalnem tečaju;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu,plačuje članarino v višini 2,55% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,11 SIT), kar znaša 4.324,68 SIT mesečno, oziroma 18,05 evrov mesečno, preračunano v evre po menjalnem tečaju;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presegati milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združenja) v višini 4.324,68 SIT mesečno,oziroma 18,05 evrov mesečno, preračunano v evre po menjalnem tečaju;
– prostovoljni člani, v višini 4.324,68 SIT mesečno,oziroma 18,05 evrov mesečno, preračunano v evre po menjalnem tečaju.
3. točka
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakon dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
4. točka
Za člane iz prvega odstavka prve točke tega sklepa, ki opravlja tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
5. točka
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
6. točka
Območna obrtna zbornica Krško,člane s pisnim obvestilom, oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – translacijski račun št. 19100-0010141210, odprt pri Deželni banki Slovenije d.d..
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornic med delom, se seznani o odmero članarine, s smiselno porabo določbe prvega odstavka te točke.
7. točka
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Krško.
O odločitvi iz prvega odstavka te točke bo Območna obrtna zbornica Krško pisno obvestila Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.
8. točka
Območna obrtna zbornica Krško je pooblastila Obrtno zbornico Slovenije za skupno izdajanje obvestil oziroma odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana s pobiranjem članarine.
Predsednik skupščine OOZ Krško
Dušan Arh l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti