Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2007 z dne 20. 2. 2007

Kazalo

689. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi), stran 1723.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05 in 86/06) objavlja minister za promet
S P R E M E M B E S E Z N A M A
tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
I.
V Seznamu tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (Uradni list RS, št. 61/04, 142/04, 75/05, 88/05 – popr., 45/06 in 108/06) se v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 103/00: »Prenehanje veljavnosti 11. marca 2010.
Homologacije ostajajo še naprej v veljavi«.
II.
V seznam se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, dodata dve novi vrstici, ki se glasita:
+---------+-------------------+------------------+-------------+
|Številčna|Naslov tehnične  |Začetek      |Prenehanje  |
|oznaka  |specifikacije in  |veljavnosti in  |veljavnosti |
|     |področje njene   |začetek obvezne  |       |
|     |veljavnosti    |uporabe      |       |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+---------+-------------------+------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična      |Začetek      |       |
|103/01  |specifikacija TSV |veljavnosti: 1.  |       |
|     |103/01 o posodah za|marca 2007    |       |
|     |gorivo in napravah |Začetek obvezne  |       |
|     |za zaščito pred  |uporabe: glej   |       |
|     |podletom od zadaj |točko 5 tehnične |       |
|     |za motorna in   |specifikacije.«  |       |
|     |priklopna vozila. |         |       |
|     |Velja za vsa vozila|         |       |
|     |kategorij M, N in |         |       |
|     |O.         |         |       |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+---------+-------------------+------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična      |Začetek      |       |
|161/00  |specifikacija TSV |veljavnosti: 1.  |       |
|     |161/00 o emisijah |marca 2007    |       |
|     |iz klimatskih   |Začetek obvezne  |       |
|     |naprav v motornih |uporabe: glej   |       |
|     |vozilih.      |točko 5 tehnične |       |
|     |Velja za vozila  |specifikacije.«  |       |
|     |kategorij M1 in N1 |         |       |
|     |(razred I).    |         |       |
+---------+-------------------+------------------+-------------+
Št. 007-19/2007/9
Ljubljana, dne 10. januarja 2007
EVA 2007-2411-0029
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti