Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

671. Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz sredstev proračuna Občine Žalec za subvencioniranje prevozov pitne vode, stran 1672.

Na podlagi 18. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 3. seji dne 29. januarja 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz sredstev proračuna Občine Žalec za subvencioniranje prevozov pitne vode
1. člen
Ta pravilnik določa merila za dodelitev finančnih sredstev iz sredstev proračuna, za subvencioniranje prevozov pitne vode občanom Občine Žalec in društvom, s stalnim prebivališčem (sedežem) v Občini Žalec, ki imajo kot edini vodni vir pitne vode lastne vodnjake, ki se polnijo s kapnico ali iz zadostnih in neoporečnih izvirov, ko jim ti viri presahnejo in imajo sistem za oskrbo s pitno vodo lociran na območju Občine Žalec (v nadaljevanju: upravičenci).
Pravilnik ne velja za čas, ko je razglašeno sušno obdobje, ki je opredeljeno kot naravna nesreča, ker to ureja Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve (Uradni list RS, št. 104/05).
2. člen
Občina subvencionira upravičencem iz 1. člena tega pravilnika del stroškov - 50% prevozov pitne vode. Subvencionirajo se stroški prevozov, ki jih opravljajo prostovoljna gasilska društva Občine Žalec (v nadaljevanju: PGD), ki imajo vozila usposobljena v ta namen. Upravičenci so dolžni na Javnem komunalnem podjetju Žalec d.o.o. poravnati stroške nabavljene količine pitne vode, kjer prejmejo poleg računa o plačilu še delovni nalog z izjavo, da so upravičeni do 50% subvencioniranja stroškov prevozov pitne vode ter to dokumentacijo predati PGD, ki bo prevoz opravilo. 50% stroškov prevozov so upravičenci dolžni poravnati PGD takoj po opravljenem prevozu (izjema so upravičenci z odločbo o socialni ogroženosti), ostalih 50% pa lahko preko PGD uveljavljajo kot subvencijo.
3. člen
Subvencije pripadajo le za upravičence iz 1. člena, ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje oziroma je izvedba njihovega priključka povezana z večjimi finančnimi sredstvi. Subvencioniranje ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti. Prav tako subvencioniranje ne pripada upravičencem, ki onemogočajo gradnjo javne komunalne infrastrukture - ne dovolijo, da trasa predvidene infrastrukture poteka po njihovem zemljišču.
4. člen
PGD, ki je opravilo prevoze, je dolžno za uveljavljanje subvencije za upravičence iz 1. člena tega pravilnika, na sedež Občine Žalec dostaviti naslednjo dokumentacijo:
- račun gasilskega društva v višini 50% stroškov za opravljen prevoz s priloženim obračunom,
- kopijo računa in delovnega naloga JKP Žalec za plačano količino pitne vode, z navedeno izjavo o upravičenosti do subvencije;
- v primeru socialne ogroženosti še pripadajočo odločbo upravičenca, s katero je upravičen do 100% subvencije prevozov.
5. člen
Gasilsko društvo mora Občini Žalec za povračilo stroškov prevozov pitne vode izstaviti račun 1-krat mesečno. V primeru popolne dokumentacije iz 4. člena tega pravilnika bodo sredstva nakazana v roku 30 dni od datuma prejema računa na TR prostovoljnega gasilskega društva Občine Žalec, ki je opravilo prevoz.
6. člen
Upravičenci morajo vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do vodnjaka in zagotoviti higienično neoporečen in čist vodnjak oziroma rezervoar za zbiranje vode. PGD so odgovorna za neoporečnost pitne vode v dostavnem vozilu.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja tudi za postopke, ki so že v teku.
Št. 845-00-0015/2006-210
Žalec, dne 29. januarja 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti