Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

650. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica, stran 1642.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 5. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica
1. člen
V Pravilniku o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 61/05 - uradno prečiščeno besedilo), se v 5. členu črta besedna zveza »Občina Sevnica« in se nadomesti z novim besedilom: »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (v nadaljevanju KŠTM Sevnica)«. V istem členu se črta besedna zveza »občinska uprava« in se nadomesti s «KŠTM Sevnica«. Na koncu 5. člena se črta besedilo: »(Uradni list RS, št. 6/03)«.
2. člen
V 6. členu se črta besedna zveza »občinske uprave« in se nadomesti s »KŠTM Sevnica«, črta se beseda »župan« in se nadomesti z »direktor KŠTM Sevnica«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se črta besedilo: »župan na predlog odbora za kulturo« in se nadomesti z besedilom: »direktor KŠTM Sevnica na predlog sveta zavoda KŠTM Sevnica«. V istem odstavku se črta beseda »župan« in se nadomesti z besedilom: »direktor KŠTM Sevnica«.
V drugem odstavku istega člena se v šesti alinei črta besedna zveza »dva člana« in se nadomesti z »en član«; doda se nova sedma alinea z besedilom: »strokovna služba KŠTM Sevnica (en član).«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta besedna zveza »župan občine«« in se nadomesti z »direktor KŠTM Sevnica«; nadalje se črta beseda »občinskih« in se nadomesti z besedo »javnih«.
V drugem odstavku istega člena se v osmi alinei za besedama »Občine Sevnica« doda »in KŠTM Sevnica«; v deveti alinei se črta besedna zveza »Občini Sevnica« in se nadomesti z »KŠTM Sevnica«, v trinajst alinei se črta beseda «občino« in se nadomesti s »KŠTM Sevnica«.
V zadnjem odstavku 8. člena se črta besedna zveza »občinski uslužbenec« in se nadomesti z »uslužbenec KŠTM Sevnica«.
5. člen
V 12. členu se črta besedna zveza »Občina Sevnica« in se nadomesti s »KŠTM Sevnica«.
6. člen
V 13. členu se pod točko 1. Organizacija kulturnih prireditev črta v celoti besedilo druge alinee; v tretji alinei se črta besedilo »do 100 točk« in se nadomesti z besedilom »do 140 točk«, pred besedo »oziroma« pa se vstavi novo besedilo, ki se glasi:«140 - nad 300 obisk.«; besedilo pete alinee se črta v celoti; v šesti alinei pa se število »10« nadomesti s številom »50«.
Pod točko 2. Študij oziroma priprava programa se v tretjem odstavku črta pod a) besedilo »od 30 do 45 instrumentalistov« in se nadomesti z »nad 35 do 50 instrumentalistov«; pod b) pa se število »30« nadomesti s številom »35«.
Pod točko 3. Izvedba programa se v prvem odstavku črta besedna zveza »Občini Sevnica« in se nadomesti s »KŠTM Sevnica«; pod 3a) se črta besedilo »od 30 do 45 instrumentalistov« in se nadomesti z »nad 35 do 50 instrumentalistov« ter se spremeni število točk tako, da se glasi:
»- samostojni premierni koncert do 5000 točk
- samostojni celovečerni koncert do 4000 točk
- udeležba na reviji ali srečanjih z ocenjevanjem do 3000 točk«.
Pod 3b) se število »30« nadomesti s številom »35«; pod 3f) Ljudski pevci pa se spremeni število točk tako, da se glasi:
»- samostojni premierni koncert do 1000 točk
- samostojni celovečerni koncert do 600 točk
- polovični koncert do 200 točk
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi do 160 točk«.
Pod 3j) se število »10« nadomesti s številom »20«, doda se nova četrta alinea, ki se glasi: »Gledališke in lutkovne skupine nad 20 članov 1. Premierna predstava do 5000 točk«.
Pod 3l) se število točk spremeni tako, da se glasi:
»- organizacija kolonije, natečajev do 2500 točk
- priprava skupinske razstave z lastnimi novimi deli do 2000 točk
- organizacija likovne oziroma fotografske delavnice do 750 točk«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 610-0003/2007
Sevnica, dne 5. februarja 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti