Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

648. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica, stran 1641.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/92, 8/96 in 36/00 - ZPDZC), 26. in 35. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 20. in 35. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 87/01), določil Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. seji dne 5. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
1. člen
V tretjem odstavku 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 58/01 in 109/01) se črta besedilo prve alinee in se nadomesti z besedilom: »najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri in opravljen bibliotekarski izpit«.
Na koncu besedila druge alinee se doda besedilo: »na vodilnih ali vodstvenih delih«.
Črta se besedilo tretje alinee in se doda nova peta alinea, ki se glasi: »izkazuje znanje tujega jezika«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program razvoja knjižnice.«.
2. člen
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva, ki jih zavod pridobiva iz naslova zaračunavanja dodatnih stroškov uporabnikom, se v celoti namenijo za izvajanje knjižnične dejavnosti.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0004/2007
Sevnica, dne 5. februarja 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti