Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

634. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Enoti vrtca Dolsko, stran 1599.

Na podlagi prvega odstavka 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 ter 120/05), 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 - prečiščeno besedilo) in 6. ter 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 54/04) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 3. redni seji dne 6. 2. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Enoti vrtca Dolsko
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Enoti vrtca Dolsko, Dolsko 85 A, Dol pri Ljubljani, znašajo mesečno na otroka:
- dnevni program prvega starostnega obdobja 438,61 €
- dnevni program drugega starostnega obdobja 287,39 €
- cena programa za kombinirani oddelek 296,90 €.
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 42 € mesečno. V tem znesku znaša vrednost dopoldanske malice 8,5 €, kosila 28 € in popoldanske malice 5,5 €. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
3. člen
Staršem otrok, ki imajo otroke vključene v dnevne programe v javnem vrtcu Dolsko in v javnih vrtcih izven območja Občine Dol pri Ljubljani in za katere je Občina Dol pri Ljubljani po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo za 10% nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu.
4. člen
Občina Dol pri Ljubljani bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve dodatnih znižanj po tem sklepu.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v enoti vrtca Dolsko št. 64001-8/05-2 z dne 25. 1. 2006 (Uradni list RS, št. 12/06) ter 64001-8/05-9 z dne 12. 7. 2006 (Uradni list RS, št. 77/06).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 3. 2007.
Št. 6020-0001/2007-1
Dol pri Ljubljani, dne 6. februarja 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti