Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

630. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov, stran 1595.

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02, 113/06) in 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij (Uradni list RS, št. 78/99, 30/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 3. seji dne 6. 2. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na podlagi katerih uprava Občine Črenšovci izdaja soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij na območju Občine Črenšovci, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati).
2. člen
Gostinec določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je gostinec dolžan prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej.
3. člen
1. Gostinski obrati (restavracije, gostilne, okrepčevalnice, dnevni bari) smejo obratovati v podaljšanem obratovalnem času:
- od ponedeljka do četrtka do 1. ure naslednjega dne, v petek, soboto in nedeljo pa do 2. ure naslednjega dne;
2. Gostinski obrati (bari, nočni bari, diskoteke) smejo obratovati do 4. ure naslednjega dne.
3. Gostinski obrati ali kmetije, ki poleg obratovanja v zaprtih prostorih dejavnost opravljajo tudi izven le-teh (terase, gostinski vrtovi …), lahko tako dejavnost opravljajo v enakem podaljšanem obratovalnem času, kot velja za zaprti prostor.
4. člen
Organ lokalne skupnosti, ki odloča o podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata, mora pri tem upoštevati potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je gostinski obrat, pri tem pa zlasti upošteva naslednja merila:
- potrebe po razvoju turizma v občini, zlasti vključevanje gostinskih obratov v dodatno ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve) gostinskih obratov, ki so dopolnilna ponudba drugim aktivnostim in programom,
- potrebe klubske dejavnosti, kulturnih, športnih in turističnih društev z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so člani teh klubov,
- vrsto in lokacijo gostinskega obrata.
5. člen
Če pristojni organ lokalne skupnosti oceni, da je za obratovanje v podaljšanem času potrebno dodatno zagotoviti ustrezne pogoje (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, dostop do lokala in drugo), soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ne izda do izpolnitve teh pogojev, ne glede na ostale določbe tega pravilnika.
6. člen
Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi ne glede na že izdano dovoljenje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za enkratno dovoljenje v podaljšanem obratovalnem času. Dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem lokalu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in drugo), ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, proslave društev in drugo).
Dovoljenje za dodatno podaljšan obratovalni čas velja le za dan, za katerega je bilo izdano.
7. člen
Dovoljenje za posamezno podaljšanje obratovalnega časa se izda na podlagi pisne vloge gostinca, v kateri navede razlog za podaljšanje obratovalnega časa.
Gostinec mora podaljšan obratovalni čas iz prejšnjega odstavka prijaviti pristojnemu organu lokalne skupnosti najmanj 3 dni pred začetkom obratovanja.
8. člen
Gostinec mora podaljšan obratovalni čas prijaviti pristojnemu organu lokalne skupnosti 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto, pred začetkom obratovanja ali pred spremembo obratovalnega časa.
9. člen
Dovoljenje iz 8. člena se lahko prekliče v naslednjih primerih:
- zaradi ponavljajočih se, uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru v lokalih in kršitev obratovalnega časa;
- zaradi ponavljajočih se in utemeljenih pisnih pritožb stanovalcev v bližnjih stanovanjskih in drugih objektih;
- zaradi neizpolnitev pogojev, določenih s strani pristojnih občinskih služb;
- zaradi preklica soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti v nastanitvenem objektu;
- zaradi drugih utemeljenih vzrokov.
10. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravljata pristojni tržni inšpekcijski organ in policija.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu RS.
Št. OS-21/3-2007
Črenšovci, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti