Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

621. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2006, stran 1583.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet Občine Bloke na 3. redni seji dne 1. 2. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2006.
2. člen
Zaključni račun je realiziran v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov          SIT
I. Skupaj prihodki             345.054.759
II. Skupaj odhodki             345.091.663
III. Proračunski primanjkljaj (I-II)      -36.904
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila in poveč. kap. deležev     181.800
VI. Prejeta minus dana posojila (IV-V)     181.800
C)Račun financiranja
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga              150.740
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)   -150.740
X. Stanje sredstev na računih        26.975.884
3. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja proračuna Občine Bloke za leto 2006 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 450-0001/2007
Bloke, dne 1. februarja 2007
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti