Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

620. Sklep o cenah programov vrtca, stran 1583.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), 18., 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 25. 1. 2007 in s soglasjem Občinskega sveta Občine Vipava z dne 6. 2. 2007 sprejel
S K L E P
o cenah programov vrtca
1.
Cene programov, ki jih izvaja Otroški vrtec Ajdovščina, znašajo mesečno na otroka:
 +------------------+----------+-----------+
 |DNEVNI PROGRAMI  |     |  Strošek|
 |         |  Skupna|  hrane v|
 |         |  cena v|   skupni|
 |         |   evrih|    ceni|
 |         |     |      |
 +------------------+----------+-----------+
 |1. Oddelki od 1-3 |     |      |
 |leta       |  448,56|   39,06|
 |         |     |      |
 +------------------+----------+-----------+
 |2. Oddelek od 2-3 |     |      |
 |leta       |  383,27|   39,06|
 |         |     |      |
 +------------------+----------+-----------+
 |3. Oddelki od 3-6 |     |      |
 |let        |  316,57|   39,06|
 |         |     |      |
 +------------------+----------+-----------+
 |POLDNEVNI PROGRAMI|     |      |
 |         |     |      |
 +------------------+----------+-----------+
 |4. Oddelki od 1-3 |     |      |
 |leta       |  336,45|   29,33|
 |         |     |      |
 +------------------+----------+-----------+
 |5. Oddelki od 1-3 |     |      |
 |leta       |  321,18|   14,06|
 |brez kosila    |     |      |
 +------------------+----------+-----------+
 |6. Oddelek od 2-3 |     |      |
 |leta       |  287,48|   29,33|
 |         |     |      |
 +------------------+----------+-----------+
 |7. Oddelek od 2-3 |     |      |
 |leta       |  272,21|   14,06|
 |brez kosila    |     |      |
 +------------------+----------+-----------+
 |8. Oddelki od 3-6 |     |      |
 |let        |  237,46|   29,33|
 |         |     |      |
 +------------------+----------+-----------+
 |9. Oddelki od 3-6 |     |      |
 |let        |  222,18|   14,06|
 |brez kosila    |     |      |
 +-----------------------------------------+
 |                     |
 |10. Cena ure za daljšo prisotnost    |
 |otroka v vrtcu, kot je določena za    |
 |posamezni program, ki jo plačajo     |
 |starši, znaša 3,46 evra.         |
 |                     |
 +-----------------------------------------+
2.
Če vrtec oblikuje kombiniran oddelek prvega in drugega starostnega obdobja, se upošteva cena programa glede na starost otroka.
3.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se mesečna cena zmanjša za dnevne stroške hrane, z upoštevanjem povprečno 22 dni na mesec. Zmanjšanje cene se upošteva, od naslednjega dne po obvestilu staršev.
4.
Starši otrok, ki imajo otroke vključene v vrtcih Otroškega vrtca Ajdovščina in uveljavljajo znižano plačilo vrtca v občinah Ajdovščina in Vipava, lahko uveljavljajo znižano plačilo oziroma oprostitev plačila za daljšo odsotnost otroka v vrtcu zaradi:
- zdravstvenih razlogov,
- poletnih dopustov oziroma počitnic.
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve odsotnosti obračuna 50% cene, ki jo plačujejo v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Znižano plačilo uveljavljajo starši s pisno izjavo o odsotnosti otroka zaradi bolezni, ki jo predložijo Otroškemu vrtcu Ajdovščina. Starši, ki uveljavijo navedeno znižanje plačila, niso upravičeni do zmanjšanja plačila stroškov hrane za dneve odsotnosti po 3. točki tega sklepa.
Za odsotnost otroka v obdobju poletnih počitnic od 20. junija do 10. septembra, v strnjenem trajanju najmanj 20 delovnih dni, so starši oproščeni enomesečnega plačila vrtca, ki ga plačujejo v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Starši uveljavljajo oprostitev s pisno vlogo, ki jo predložijo Otroškemu vrtcu Ajdovščina najpozneje en teden pred načrtovano odsotnostjo.
Otroški vrtec Ajdovščina izda o znižanem plačilu oziroma oprostitvi plačila sklep, zoper katerega je možna pritožba na župana občine.
5.
Občini Ajdovščina in Vipava zagotavljata Otroškemu vrtcu Ajdovščina razliko med znižanim plačilom staršev iz 4. točke in polno ceno programov iz 1. točke tega sklepa.
6.
Cene veljajo od 1. 2. 2007.
Št. 602-4/06
Ajdovščina, dne 7. februarja 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti