Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

609. Pravilnik o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin, stran 1559.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo), za izvrševanje Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 - uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02) ter v zvezi z drugim odstavkom 42. člena in devetim odstavkom 76. člena Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05), 29. členom Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 45/02 in 89/02), petim odstavkom 2. člena Pravilnika o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05 in 103/05), tretjim odstavkom 4. člena Pravilnika o pomorskih knjižicah (Uradni list RS, št. 5/02 in 96/03) in prvim odstavkom 16. člena Pravilnika o pomorski pilotaži (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin
1. člen
(1) Pristojbina za opravljanje izpita za pridobitev pooblastila o osnovni usposobljenosti za delo na ladji znaša 98 EUR.
(2) Če je kandidat oproščen opravljanja izpita v delu, ki se nanaša na prvo pomoč, znaša pristojbina za opravljanje izpita iz prejšnjega odstavka 55 EUR.
2. člen
Pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev naziva pomorščaka znašajo:
 +-------------------------------+-------+
 |                |  EUR|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - mornar motorist      |   27|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - poveljnik in častnik   |    |
 |straže na ladji z bruto tonažo |    |
 |do 200             |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - poveljnik jahte z bruto  |    |
 |tonažo do 500         |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - član posadke v sestavi  |    |
 |krovne straže         |   33|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - častnik, zadolžen za   |    |
 |krovno stražo na ladji     |    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |z bruto tonažo do 500     |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - častnik, zadolžen za   |    |
 |krovno stražo na ladji     |    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |z bruto tonažo 500 ali več   |  168|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - prvi častnik krova na   |    |
 |ladji z bruto tonažo med 500 in|    |
 |3000              |  180|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - poveljnik ladje z bruto  |    |
 |tonažo med 500 in 3000     |  180|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - prvi častnik krova na   |    |
 |ladji z bruto tonažo 3000 ali |    |
 |več              |  180|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - član posadke v sestavi  |    |
 |strojne straže         |   33|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - častnik stroja na ladji s |    |
 |pogonskim strojem z močjo do  |    |
 |750 kW             |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - častnik stroja, zadolžen |    |
 |za stražo v strojnici na ladji |    |
 |s pogonskim strojem z močjo 750|    |
 |kW ali več           |  168|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - drugi častnik stroja na  |    |
 |ladji s pogonskim strojem z  |    |
 |močjo 3000 kW ali več     |  180|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - radijski elektronik I.  |    |
 |razreda            |   55|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - radijski elektronik II.  |    |
 |razreda            |   55|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - radijski operater s    |    |
 |splošnim pooblastilom     |   55|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - radijski operater z    |    |
 |omejenim pooblastilom     |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - izpit iz predmeta     |    |
 |pomorstvo           |   11|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
3. člen
Pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev posebnih pooblastil pomorščakov znašajo:
 +-------------------------------+-------+
 |                |  EUR|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - požarna varnost      |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - osnovna usposobljenost za |    |
 |delo na tankerju        |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - varnost tankerjev za   |    |
 |prevoz olja          |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - varnost tankerjev za   |    |
 |prevoz kemikalij        |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - varnost tankerjev za   |    |
 |prevoz kapljivo tekočih    |    |
 |zemeljskih plinov       |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - ravnanje s sredstvi za  |    |
 |reševanje in rešilnim čolnom  |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - ravnanje s hitrim     |    |
 |reševalnim čolnom       |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - zdravstvena nega na ladji |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - ravnanje z napravami za  |    |
 |avtomatsko radarsko vrisovanje |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - ravnanje z radarjem za  |    |
 |opazovanje           |   43|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - opravljanje delovnih nalog|    |
 |na komandnem mostu       |   23|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - obvladovanje množic na ro-|    |
 |ro potniških ladjah      |   23|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - varnost potnikov, varnost |    |
 |tovora in celovitost trupa na |    |
 |ro-ro potniških ladjah     |   23|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - obvladovanje izrednih   |    |
 |razmer in vedenja ljudi na ro- |    |
 |ro potniških ladjah      |   23|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - obvladovanje množic na  |    |
 |potniških ladjah, ki niso ro-ro|    |
 |potniške ladje         |   23|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - varnost potnikov na    |    |
 |potniških ladjah, ki niso ro-ro|    |
 |potniške ladje         |   23|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - obvladovanje izrednih   |    |
 |razmer in vedenja ljudi na   |    |
 |potniških ladjah, ki niso ro-ro|    |
 |potniške ladje         |   23|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - ravnanje z nevarnim    |    |
 |tovorom v trdem, razsutem ali |    |
 |pakiranem stanju        |   23|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - ravnanje z ladjami z   |    |
 |neobičajnimi manevrskimi    |    |
 |lastnostmi           |   23|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - ravnanje z ladjo za prevoz|    |
 |razsutega tovora        |   23|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
4. člen
Pristojbina za popravni izpit po predmetu znaša 25% vrednosti pristojbine za opravljanje izpita, določenega v 1., 2. in 3. členu tega pravilnika.
5. člen
 +-------------------------------+-------+
 |  (1) Pristojbine za izmeritev|    |
 |čolna znašajo:         |  EUR|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  1. čoln brez krova:     |    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - do 5 m dolžine      |   20|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 5 m do 9 m dolžine  |   29|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 9 m do 12 m dolžine  |   33|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  2. čoln s kabino in delnim |    |
 |krovom ali kabino in celim   |    |
 |krovom ali celim krovom brez  |    |
 |kabine:            |    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - do 5 m dolžine      |   37|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 5 m do 7 m dolžine  |   62|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 7 m do 9 m dolžine  |   87|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 9 m do 12 m dolžine  |  112|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  (2) Pristojbine za     |    |
 |ugotavljanje sposobnosti čolnov|    |
 |za plovbo znašajo:       |    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  1. čoln na vesla, jadrnica |    |
 |in čoln z nevgrajenim motorjem:|    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  a) za javni prevoz oseb   |    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - do 8 potnikov       |   10|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 8 potnikov      |   16|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  b) za ribolov        |    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - do 5 m dolžine      |   7|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 5 m do 7 m dolžine  |   16|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 7 m do 12 m dolžine  |   21|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  c) za osebne namene     |    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - športna jadrnica,     |    |
 |gumijasti gliser in drugi čoln |   7|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - gliser (razen       |    |
 |gumijastega), dvotrupni in   |    |
 |trotrupni čoln         |   10|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  2. čoln z vgrajenim     |    |
 |motorjem:           |    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  a) za javni prevoz oseb   |    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - do 10 potnikov      |   21|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 10 do 20 potnikov   |   32|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 20 do 50 potnikov   |   36|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 50 potnikov      |   54|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  b) za ribolov        |    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - do 5 m dolžine      |   7|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 5 m do 7 m dolžine  |   21|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 7 m do 9 m dolžine  |   45|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 9 m do 12 m dolžine  |   54|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  c) za javni prevoz stvari  |    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - do 2 toni nosilnosti   |   16|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - do 3 tone nosilnosti   |   27|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - nad 3 tone nosilnosti   |   54|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  č) za osebne namene     |    |
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - športna jadrnica in drugi|    |
 |čoln              |   10|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  - dvotrupni in trotrupni  |    |
 |gliser             |   14|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
 |  3. čoln, ne glede na vrsto |    |
 |pogona, ki je namenjen     |    |
 |opravljanju gospodarske    |    |
 |dejavnosti in ni vpisan v   |    |
 |vpisnik            |   2|
 |                |    |
 +-------------------------------+-------+
6. člen
Pristojbina za opravljanje izpita za voditelja čolna, preizkus znanja za upravljanje čolna in izpita za upravljanje z VHF GMDSS postajo znaša:
 +--------------------------------+-------+
 |                |  EUR|
 |                |    |
 +--------------------------------+-------+
 |  - izpit za voditelja čolna  |   28|
 |                |    |
 +--------------------------------+-------+
 |  - popravni izpit za     |    |
 |voditelja čolna         |   8|
 |                |    |
 +--------------------------------+-------+
 |  - preizkus znanja za     |    |
 |upravljanje čolna        |   4|
 |                |    |
 +--------------------------------+-------+
 |  - izpit za upravljanje z VHF |    |
 |GMDSS postajo          |   22|
 |                |    |
 +--------------------------------+-------+
 |  - popravni izpit za     |    |
 |upravljanje z VHF GMDSS postajo |   8|
 |                |    |
 +--------------------------------+-------+
7. člen
(1) Pristojbina za opravljanje strokovnega izpita za pomorskega pilota znaša 87 EUR.
(2) Pristojbina za popravni izpit ustnega dela strokovnega izpita za pomorskega pilota znaša 35 EUR.
(3) Pristojbina za popravni izpit praktičnega dela strokovnega izpita za pomorskega pilota znaša 52 EUR.
(4) Pristojbina za praktični preizkus pilotiranja pomorskega pilota znaša 52 EUR.
8. člen
Pri zamenjavi potrdila o uspešno opravljenem izpitu znaša cena tiskovin 1 EUR.
9. člen
(1) Cena posameznega izvoda ladijskega dnevnika, strojnega dnevnika, radijskega dnevnika in knjige za popis posadke je 12 EUR.
(2) Cena pripravniškega dnevnika je 29 EUR.
10. člen
(1) Cena pomorske knjižice je 39 EUR.
(2) Cena pilotske izkaznice je 8 EUR.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin (Uradni list RS, št. 2/06).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-8/2005/24
Ljubljana, dne 30. januarja 2007
EVA 2006-2411-0049
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti