Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

608. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana, stran 1558.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91, Uradni list RS, št. 45/94 - odl. US, 8/96 in 36/00 - ZPDZ) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana (Uradni list RS, št. 16/94, 3/98, 65/99, 13/03, 84/05, 11/06) se naslov sklepa spremeni tako, da se glasi:
»Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Nacionalnega inštituta za biologijo«.
2. člen
V 3. členu se besedilo šestega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut v okviru svoje dejavnosti izvaja tudi monitoring morja in somornic, monitoring naravnih značilnosti in pojavov morja ter monitoring ekološkega stanja celinskih voda v skladu s predpisi na področju varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: monitoring).«.
Za sedmim odstavkom se doda osmi odstavek, ki se glasi:
»Inštitut v okviru svoje dejavnosti izvaja tudi nekatere razvojne in strokovne naloge s področja upravljanja celinskih voda in morja, zlasti razvoj strokovnih osnov za spremljanje stanja ter varstva vodnega okolja in spremljanje procesov v vodnem okolju (v nadaljnjem besedilu: razvojne in strokovne naloge).«.
3. člen
V 14. členu se za prvo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»- iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev tujih in drugih virov za opravljanje razvojnih in strokovnih nalog,«.
4. člen
V 15. členu se v prvem odstavku za tretjo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»- opravljanje razvojnih in strokovnih nalog,«.
Za petim odstavkom se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»Inštitut pridobiva sredstva za izvajanje nalog iz četrte alinee prvega odstavka tega člena v skladu z letnim programom.«.
5. člen
Statut javnega raziskovalnega zavoda mora biti usklajen s tem sklepom v 60 dneh od njegove uveljavitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-6/2007/7
Ljubljana, dne 7. februarja 2007
EVA 2007-3211-0014
Vlade Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti