Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2007 z dne 6. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2007 z dne 6. 2. 2007

Kazalo

452. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2006, stran 1026.

Na podlagi drugega odstavka 337. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo in 58/06 – popr.) in tretjega odstavka 382. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2006
1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.
2. člen
Zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun na obrazcu DDPO, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, katerega izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca DDPO, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Zavezanec poleg prilog iz prvega odstavka tega člena predloži tudi podatke v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del, in podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posamezne priloge Priloge 3a do 16 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Zavezanec, ki na podlagi prvega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) podatke v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3 tega pravilnika, predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora podpisati izjavo, ki je v Prilogi 1 tega pravilnika, v kateri navede, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES.
3. člen
Zavezanec predloži davčni obračun in podatke iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika v papirni obliki ali v računalniški obliki. Navodilo za predložitev davčnega obračuna v računalniški obliki je Priloga 17 tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 18/06).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-5/2006/15
Ljubljana, dne 26. januarja 2007
EVA 2006-1611-0208
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost