Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

436. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2007, stran 1014.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 3. redni seji dne 25. 1. 2007 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2007
1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po standardu SIST ISO 9836 za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene stavbnega zemljišča v Občini Železniki na dan 31. 12. 2006, je 895,00 EUR oziroma 214.478,00 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto 100-200 prebivalcev na ha so določeni za m2 koristne stanovanjske površine objekta in znašajo za objekte in naprave individualne rabe 56,00 EUR/m2 oziroma 13.420,00 SIT/m2 in kolektivne rabe 68,00 EUR/m2 oziroma 16.295,00 SIT/m2 na dan 31. 12. 2006.
3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena:
I. cona: 8-10%
II. cona: 6-9%
I. cona obsega Železnike in Selca z neposredno okolico.
II. cona obsega vsa ostala naselja, ki niso navedena v prvi coni.
4. člen
Cene iz 1. in 2. člena tega sklepa se mesečno valorizirajo s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala, Ljubljana.
5. člen
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Železniki za leto 2006 (Uradni list RS, št. 9/06).
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 015-1/07-006
Železniki, dne 25. januarja 2007
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost