Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

435. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin, stran 1014.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na seji dne 31. 1. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo »Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin (Uradni list RS, št. 106/06).
2. člen
V 11. členu Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin (Uradni list RS, št. 106/06) se črta tretji odstavek in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Na gradbenih parcelah E1-E13 se lahko objekti združijo v smeri sever-jug in vzhod-zahod, oziroma je dovoljena gradnja enega objekta, pod pogojem, da je zagotovljena požarna varnost objekta.«.
3. člen
V 36. členu odloka se na koncu doda novi odstavek, ki se glasi:
»V primeru združitve objektov sever-jug in vzhod-zahod je dovoljena sprememba gradbene linije, prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Navedene spremembe se obdelajo v projektni dokumentaciji.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35010-0066/2007-15
Vojnik, dne 1. februarja 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost