Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

431. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o nagradah študentom Občine Tišina, stran 1012.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 3. redni seji dne 26. 1. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi pravilnika
o nagradah študentom Občine Tišina
1. člen
V Pravilniku o nagradah študentom v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 58/06) se v 8. členu besedilo »10. novembra«, zamenja z besedilom »1. decembra«.
2. člen
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če študent dokaže, da je študijske obveznosti: doktorat, magisterij oziroma specializacijo ali diplomo opravil v tujini, se navedeni znesek nagrade podvoji. Študent pa do nagrade ni upravičen, če je svoje obveznosti opravil v okviru menjave študentov med državami.«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/07
Tišina, dne 29. januarja 2007
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost