Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

422. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu Podjetniško-obrtna cona Pod goro II, stran 992.

Na podlagi 31. in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice dne 29. 1. 2007 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu Podjetniško-obrtna cona Pod goro II
I.
Javno se razgrne predlog odloka o lokacijskem načrtu Podjetniško-obrtna cona Pod goro II, ki ga je na podlagi sprejetega programa priprave št. 3505-0006/2006 131 z dne 24. 8. 2006 izdelal RC - planiranje d.o.o. Celje pod št. 225/06 v decembru 2006.
II.
Predlog iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39, in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, Toneta Melive 2, vsako sredo med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III.
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k predlogu odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve, ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
Prav tako bo v času javne razgrnitve organizirana javna obravnava, ki bo v sredo 28. februarja 2007 ob 15. uri v sejni sobi I Občine Slovenske Konjice.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2006
Slovenske Konjice, dne 29. januarja 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost