Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

413. Odlok o spremembah Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija, stran 984.

Na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 - ZV-1, 110/02 - ZureP-1, 110/02 - ZGO-1) v povezavi z drugim odstavkom 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 - ZZK) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 3. seji dne 23. 1. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija
1. člen
V Odloku o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list RS, št. 2/96 in 71/96) se v tretjem odstavku 6. člena odloka spremeni točka d) tako, da se glasi:
»d) korekcijski faktor glede namembnosti objekta
K = 1,5 za počitniške hišice
K = 0,6 za trgovske objekte
K = 0,4 za druge poslovne objekte razen trgovine in proizvodne dejavnosti
K = 0,3 za garaže in zaprte športne objekte
K = 0,25 za kmetijske gospodarske objekte, stanovanjske stavbe in proizvodne objekte
K = 0,15 za pomožne kmetijske gospodarske objekte (lope, kozolci, silosi) in odprte rekreacijske površine (igrišča).«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2007
Litija, dne 23. januarja 2007
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost