Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2007 z dne 26. 1. 2007

Kazalo

297. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Lenart za leto 2007, stran 653.

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 50. člena Statuta Območne obrtne zbornice Lenart, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Lenart dne 31. 5. 2005, je skupščina Območne obrtne zbornice Lenart na seji dne 18. 12. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Lenart
za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Lenart (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi osnovami v drugem odstavku 39. člena Obrtnega zakona, plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 3,5325% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.991,00 SIT mesečno oziroma 25 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 3,5325% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.991,00 SIT mesečno oziroma 25 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v višini 1,4130% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 2.396,40 SIT mesečno oziroma 10 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združenja) v višini 5.991,00 SIT mesečno oziroma 25 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;
– prostovoljni član v višini 5.991,00 SIT mesečno oziroma 25 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Območna obrtna zbornica Lenart člane s pisnim obvestilom oziroma odločbo seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun št. 19100-0010141210, odprt pri Deželni banki Slovenije d.d.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med letom, se seznani o odmeri članarine s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Lenart.
O odločitvi iz prvega odstavka te točke je Območna obrtna zbornica Lenart dolžna pisno obvestiti Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.
VIII.
Območna obrtna zbornica Lenart je pooblastila Obrtno zbornico Slovenije za skupno izdajanje obvestil oziroma odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana s pobiranjem članarine.
Lenart, dne 18. decembra 2006
Predsednik
OOZ Lenart
Stanko Bernjak l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina