Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

213. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 532.

V skladu z 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04 in 26/05) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 43/06) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 354-0001/2007-180 z dne 11. 1. 2007 dobavitelj toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot dobavitelj toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+---------------------+------------+----------------+----------+
| Proizvod – storitev |Merska enota|Cena v evrih (€)|Cena v SIT|
+---------------------+------------+----------------+----------+
|Variabilni del:   |      |        |     |
+---------------------+------------+----------------+----------+
|a) Dobavljena toplota|   MWh  |        |     |
+---------------------+------------+----------------+----------+
|– stanovanjski odjem |      |     55,9100| 13.398,27|
+---------------------+------------+----------------+----------+
|– ostali odjem    |      |     55,9100| 13.398,27|
+---------------------+------------+----------------+----------+
|b) Sanitarna voda  |   m3   |     5,0319| 1.205,84|
+---------------------+------------+----------------+----------+
|Fiksni del:     |      |        |     |
+---------------------+------------+----------------+----------+
|a) Priključna moč  | kW/mesec |        |     |
+---------------------+------------+----------------+----------+
|– stanovanjski odjem |      |     1,5100|  361,85|
+---------------------+------------+----------------+----------+
|– ostali odjem    |      |     1,5100|  361,85|
+---------------------+------------+----------------+----------+
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
III.
V obdobju dvojnega označevanja cen po zakonu o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS, št. 101/05) je cena prikazana tudi v tolarjih (SIT). Cena v evrih je preračunana po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT.
IV.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. C0-015/06-DP-03, objavljen v Uradnem listu RS, št. 130/06, dne 13. 12. 2006.
VI.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. januarja 2007 dalje.
Št. C0-016/06-PD-03
Murska Sobota, dne 15. januarja 2007
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.

AAA Zlata odličnost