Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

183. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije, stran 493.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter po predhodno danem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006-42 z dne 21. 12. 2006 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 33. seji dne 22. 12. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05 in 39/06) se črta druga alinea 27. člena. Tretja in četrta alinea postaneta druga in tretja alinea.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Agencija izpis iz registra društev pridobi po uradni dolžnosti.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-25/2006-1
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-1647-0020
Predsednik
Upravnega odbora
prof. dr. Tadej Bajd l.r.

AAA Zlata odličnost