Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

165. Uredba o trajanju in izvedbi pripravništva, stran 465.

Na podlagi prvega odstavka 108. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o trajanju in izvedbi pripravništva
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa trajanje in izvedbo pripravništva v državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnostih.
2. člen
(pripravnik)
(1) Pripravnik je:
1. oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela in za opravo predpisanega strokovnega izpita za imenovanje v naziv;
2. oseba, ki že ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv, nima pa še ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič začne opravljati delo, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela.
(2) Za pripravnika po tej uredbi se šteje tudi oseba, ki sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela oziroma za opravo predpisanega strokovnega izpita, če je bila predhodno že zaposlena in še ni končala pripravniške dobe ter opravila predpisanega strokovnega izpita oziroma si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi.
3. člen
(trajanje pripravništva za uradniško delovno mesto)
(1) Pripravniška doba za opravo državnega izpita iz javne uprave traja 10 mesecev, za opravo strokovnega upravnega izpita pa 8 mesecev.
(2) Pripravniška doba se konča s potekom roka iz prejšnjega odstavka.
4. člen
(trajanje pripravništva za strokovno-tehnično delovno mesto)
Pripravniška doba za opravo strokovnega izpita za samostojno opravljanje spremljajočih del traja za pripravnike z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 8 mesecev, za pripravnike z višjo strokovno in srednjo strokovno ter srednjo splošno izobrazbo 6 mesecev, za pripravnike s srednjo poklicno izobrazbo pa 4 mesece.
5. člen
(možnost skrajšanja pripravniške dobe)
(1) Predstojnik lahko na predlog mentorja odloči o skrajšanju pripravniške dobe. Odločitev je mogoče sprejeti po preteku polovice predpisane pripravniške dobe. Pripravniška doba se lahko skrajša največ za eno tretjino.
(2) Predlog mentorja za skrajšanje pripravniške dobe mora biti obrazložen ter mora vsebovati spremembo časovne razporeditve neizvedenega dela pripravniškega usposabljanja in časovni obseg skrajšanja.
(3) Pri odločitvi o skrajšanju pripravniške dobe je treba upoštevati možnost pravočasne prijave za opravljanje strokovnega izpita za imenovanje v naziv (predvsem med letnimi dopusti, v dela prostih dnevih in podobno), upoštevaje letni razpored terminov za opravljanje strokovnega izpita za imenovanje v naziv.
6. člen
(podaljšanje pripravništva)
Če je pripravnik med pripravniško dobo opravičeno neprekinjeno odsoten več kot en mesec, se mu pripravništvo za čas odsotnosti ustrezno podaljša.
7. člen
(volonterski pripravnik)
Volonterski pripravnik je oseba, ki sklene pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti brez sklenitve delovnega razmerja.
8. člen
(pogodba o volonterskem opravljanju pripravništva)
(1) S pogodbo o volonterskem opravljanju pripravništva se ob upoštevanju te uredbe določijo medsebojne pravice in obveznosti, dolžina trajanja ter način izvedbe volonterskega pripravništva.
(2) Za sklenitev pogodbe o volonterskem opravljanju pripravništva se uporablja zakon, ki ureja delovna razmerja.
9. člen
(prehodna določba)
Pripravniki, ki so začeli pripravništvo pred začetkom veljavnosti te uredbe, nadaljujejo pripravniško usposabljanje v skladu s predpisi, ki se uporabljajo do začetka uporabe te uredbe.
10. člen
(rok)
Predpis iz prvega odstavka 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo), s katerim bo določen potek izvedbe pripravništva, sprejme minister, pristojen za upravo, v 6 mesecih po uveljavitvi te uredbe.
11. člen
(razveljavitvena določba)
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, prenehajo veljati določbe 2. in 3. člena Pravilnika o usposabljanju pripravnikov za opravo strokovnega izpita za imenovanje v naziv (Uradni list RS, št. 63/03).
12. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-38/2006/8
Ljubljana, dne 4. januarja 2007
EVA 2006-3111-0017
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost