Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007

Kazalo

161. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Izola za leto 2007, stran 455.

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi tretje alineje 14. člena Statuta Območne obrtne zbornice Izola, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Izola dne 22. marca 2005, je skupščina Območne obrtne zbornice Izola na 2. redni seji dne 19. decembra 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Izola
za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Izola (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi osnovami v drugem odstavku 39. člena Obrtnega zakona, plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v enaki višini, kot je članu bila določena za mesec november 2006, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združenja) plačuje članarino v višini 4.792,80 SIT mesečno, oziroma 20 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizične in pravne osebe, ki so postali člani zbornice po 1. 11. 2006, plačujejo članarino v višini 4.792, 80 SIT mesečno, oziroma 20 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– prostovoljni član (fizična ali pravna oseba), v višini 2.396,40 SIT mesečno, oziroma 10 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave.
Članarino za leto 2006 (kamor sodi tudi članarina za mesec november 2006) je določila Skupščina Območne obrtne zbornice Izola dne 14. decembra 2005, s Sklepom o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Izola za leto 2006, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 114/05, in je sestavni del tega sklepa.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Območna obrtna zbornica Izola člane s pisnim obvestilom oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun št. 19100-0010141210, pri Deželni banki Slovenije d.d.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne obrtne zbornice Izola.
O odločitvi iz prvega odstavka te točke, je Območna obrtna zbornica Izola dolžna pisno obvestiti Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.
VIII.
Območna obrtna zbornica Izola je pooblastila Obrtno zbornico Slovenije za skupno izdajanje obvestil oziroma odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana s pobiranjem članarine.
Št. 410/2006
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
Predsednik
Območne obrtne zbornice Izola
Ivan Paliska l.r.

AAA Zlata odličnost