Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007

Kazalo

159. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Novo mesto, stran 453.

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1) ter na podlagi 15. člena Statuta Območne obrtne zbornice Novo mesto je skupščina Območne obrtne zbornice Novo mesto na 2. seji dne 6. 12. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Novo mesto
I.
Članarino plačujejo člani OOZ Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 2,8260% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 4.792,80 SIT mesečno oziroma 20 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 2,8260% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 4.792,80 SIT mesečno oziroma 20 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev oziroma 6.259,39 evrov skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v višini 1,4130% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 2.396,40 SIT mesečno, oziroma 10 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– fizična oseba, ki osebno opravlja samo dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol SIT oziroma 6.259,39 evrov skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združenja) v višini 4.792,80 SIT mesečno oziroma 20 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave;
– prostovoljni član, v višini 4.792,80 SIT mesečno oziroma 20 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju zamenjave.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Območna obrtna zbornica Novo mesto člane s pisnim obvestilom oziroma odločbo seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transakcijski račun št. 19100-0010141210, odprt pri Deželni banki Slovenije d.d.
Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice med letom, se seznani o odmeri članarine s smiselno uporabo določbe prvega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor zbornice.
O odločitvi iz prvega odstavka te točke je Območna obrtna zbornica Novo mesto dolžna pisno obvestiti Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.
VIII.
Območna obrtna zbornica Novo mesto je pooblastila Obrtno zbornico Slovenije za skupno izdajanje obvestil oziroma odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana s pobiranjem članarine.
IX.
Ta sklep velja od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 270/2006
Ljubljana, dne 6. decembra 2006
Predsednik
OOZ Novo mesto
Ivan Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost