Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2007 z dne 5. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2007 z dne 5. 1. 2007

Kazalo

52. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Štore, stran 89.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi dopolnitvami in spremembami) ter 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) je Občinski svet Občine Štore na 2. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Štore
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence z območja Občine Štore, določa upravičence, višino prispevka ter pogoje in postopek za uveljavitev te pravice.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna denarna pomoč za novorojenega otroka, s katero se upravičencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči je eden od staršev novorojenca (v nadaljevanju vlagatelj-ica) če sta on in otrok državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Štore.
4. člen
Pravica do denarne pomoči se uveljavlja s posebno pisno vlogo, ki je na voljo na spletni strani ali na sedežu Občine Štore, najkasneje pet mesecev po rojstvu otroka.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena morajo biti navedeni podatki o novorojencu in upravičencu ter številka transakcijskega računa, kamor se nakaže denarni prispevek. Vlogi je potrebno priložiti:
– kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za otroka,
– dokazilo o državljanstvu vlagatelja-ice ter
– dokazilo o stalnem prebivališču vlagatelja-ice in otroka.
Navedeno dokumentacijo si bo pridobila občinska uprava po uradni dolžnosti, če bo stranka na vlogi soglašala, da tovrstne podatke pridobi občinska uprava.
6. člen
Višina denarne pomoči znaša za prvega novorojenca 100,00 EUR oziroma 23.964,00 SIT, izračunano po centralnem paritetnem tečaju, za drugega novorojenca 150,00 EUR oziroma 35.946,00 SIT, izračunano po centralnem paritetnem tečaju ter za tretjega in vsakega nadaljnjega novorojenca 200,00 EUR oziroma 47.928,00 SIT, izračunano po centralnem paritetnem tečaju. O spremembi višine denarne pomoči odloča Občinski svet Občine Štore s sklepom. Sredstva za izplačilo prispevka zagotovi Občina Štore iz proračuna.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. novembra 2006 dalje.
Šifra: 122-0012/2006-1
Štore, dne 27. decembra 2006
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti