Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2007 z dne 5. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2007 z dne 5. 1. 2007

Kazalo

13. Sklep o določitvi članarine Območni obrtni zbornici Domžale za leto 2007, stran 61.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02, 18/04 in 40/04) in na podlagi 54. člena Statuta Območne obrtne zbornice Domžale, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Domžale dne 7. 4. 2005 je skupščina Območne obrtne zbornice Domžale na 2. redni seji dne 13. 12. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi članarine Območni obrtni zbornici Domžale za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Domžale (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,4% od najnižje zavarovalne osnove za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ta osnova ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,4% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 0,7% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združenja) mesečno v višini 18,00 EUR.
III.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
IV.
Članarina se plačuje mesečno, najpozneje do vsakega 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
V.
Članarina se za vsakega člana posebej skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek odmeri z odmerno odločbo, ki jo izda Območna obrtna zbornica Domžale.
Članarina se plačuje Območni obrtni zbornici Domžale na podlagi odmerne odločbe na njen transakcijski račun.
Zapadlo in neplačano članarino skladno z določbami zakona, ki ureja davčni postopek izterjuje Območna obrtna zbornica Domžale, ki lahko kadarkoli izterjavo s pogodbo prenese na Davčno upravo RS.
VI.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Domžale.
VII.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
skupščine OOZ Domžale
Zoran Poljšak l.r.