Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

SV 974/06 Ob-36394/06 , Stran 9953
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 974/06 z dne 20. 12. 2006, je nepremičnina, trisobno stanovanje št. 20, v skupni izmeri 73,19 m2, ki leži v mansardi večstanovanjske hiše v Mariboru, Ulica heroja Šlandra 11, stoječe na parc. št. 1136 in 1783/1, k.o. Maribor – Grad, ki je do celote last Marije Marčič, stan. v Mariboru, Ulica heroja Šlandra 11, na podlagi prodajne pogodbe št. 4051/93 z dne 1. 10. 1993 in aneksa k tej prodajni pogodbi z dne 29. 9. 1999, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Voitsberg, Conrad von Hotzendorfstrasse 5, Voitsberg, Republika Avstrija, 1900897, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Marije Marčič in Jožeta Klajnška, oba stanujoča v Mariboru, Ulica heroja Šlandra 11, v višini 30.000 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave, s pripadki.

AAA Zlata odličnost