Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

SV 1586/06 Ob-36248/06 , Stran 9953
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1586/06 z dne 13. 12. 2006, je bil poslovni prostor št. 25P v velikosti 41 m2, v objektu Center za Gradom, zgrajen na parc. št. 249, 261 in 262, sedaj parc. št. 249/11, k.o. Semedela, zgrajenega na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-600/87 z dne 26. 12. 1988, last Jelenčić Marijana, lastnine pridobljene na podlagi pogodbe o prenosu poslovnega prostora v trajno posest št. CZG-2F-23p/90 z dne 8. 7. 1992 ter prvega odpravka notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, darilna pogodba sklenjena med zakoncema, opr. št. SV 637/98 z dne 11. 6. 1998, zastavljen v zavarovanje terjatve v višini 4,500.000 SIT na glavnice s pripadki, z obrestno mero 6,1% letno in se ne spreminja do 30. 6. 2008, dne 1. 7. 2008 se obrestna mera spremeni na dogovorjeno vrednost med pogodbenimi strankami Euribor +3,7%, ki je spremenljiva glede na spremembe referenčne obrestne mere Euribor, pribitek k referenčni obrestni meri je fiksen, z zapadlostjo zadnje anuitete najkasneje 31. 12. 2016 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz pogodbe o kreditu št. 300-0014411476 z dne 12. 12. 2006, s klavzulo izvršljivosti, v korist upnice delniške družbe Banke Koper d.d., m.š. 5092221, s sedežem Koper, Pristaniška ulica 14.

AAA Zlata odličnost